Kiropraktik för häst

Det är vanligt att hästen någon gång under sin livstid får problem med sina leder och muskler. En kiropraktor arbetar med att för att återställa normal funktion i rörelseorganen. Störd funktion i leder och muskler kommer att påverka kommunikationen med nervsystemet och följden blir ofta försämrat rörelsemönster, smärta och förändrat beteende. Den kiropraktiska behandlingen är mycket effektiv för att återställa normal funktion i rörelseorganen samt att ge akut smärtlindring. Kiropraktik kombinerat med riktad träning skapar goda förutsättningar för att få bukt med mer långvariga och återkommande problem. Vår kiropraktor Malin Stensland åker ut till stall i Stockholmsregionen och området runt Norrköping/Söderköping.

Bokning av behandling sker till malin@dynamicrider.se

Kiropraktik för ryttare

Det ger slitage på kroppen i form av onda muskler och nedsatt rörlighet i vissa leder. Vi letar efter grundorsaken till symptomen/smärtan och behandlar orsaken genom att förbättra den nedsatta funktionen. Vårt motto på kliniken är att sträva efter att behandla orsaken till smärtan och inte symtomen. Vi vill få kroppen att hitta tillbaka till den normala funktionen som fanns innan kroppen började ändra sina rörelseprogram och kompensera. Med hjälp av kiropraktiska justeringar önskar vi påverka kroppens totala funktion.

Bokning av behandling sker till malin@dynamicrider.se